Algemene informatie 

Declareren

Declaraties kunt u via Vecozo indienen met het Uzovi nummer 2650. Het zorgpasnummer van de asielzoeker is hierbij leidend, een BSN nummer is niet noodzakelijk. Wanneer geen BSN nummer bekend is kunt u 9 maal een 9 invullen.

 

Gegevens zorgaanbieder wijzigen

U bent zorgaanbieder en u wilt uw gegevens wijzigen? Dat kan op de volgende manieren.

 

Betaalgegevens wijzigen - individuele zorgaanbieder

MCA hanteert een vaste werkwijze voor het opgeven of het wijzigen van een bankrekeningnummer. Zo proberen we zoveel mogelijk te waarborgen dat we aan de juiste persoon of instelling op het juiste bankrekeningnummer betalen. Wij vragen u daarom ook vriendelijk om deze procedure te volgen. Heeft u nog vragen? Stuurt u ons dan een mail naar info-ovk@menzis.nl.


•    Download hier: Wijzigingsformulier financieel nummer

 

Betaalgegevens wijzigen - instelling

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling is alleen mogelijk indien:

•    de aanvraag tot mutatie wordt ingediend op briefpapier voorzien van een officieel briefhoofd van de betreffende instelling
•    de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
•    de aanvraag wordt vergezeld van een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruik maken van het formulier 'Wijzigingsformulier voor instellingen'.


   Download hier: Wijzigingsformulier voor instellingen


Na ontvangst van de aanvraag neemt een medewerker van de afdeling contractbeheer telefonisch contact op met één van de tekeningsbevoegde bestuurders ter verifiëring van het nummer. Tevens ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de mutatie. We vragen u het ingevulde wijzigingsformulier of de aanvraag tot mutatie te sturen of faxen naar het team administratie.


Het aanvragen of wijzigen van een AGB code

Als zorgaanbieder moet u zelf een AGB code aanvragen bij Vektis. U kunt daarvoor terecht op www.agbcode.nl. Op deze site vindt u ook meer informatie over de AGB-code en de functie van de code in het declaratieverkeer. Als u al een AGB-code heeft, maar uw gegevens wilt wijzigen, dan kunt u ook contact opnemen met Vektis.  

 

AGB codes GC A huisartsen

In samenwerking met Vektis beschikken we nu over AGB-codes waarmee declaraties van zorgaanbieders m.b.t. asielzoekers juist worden afgehandeld, zonder dat het berichtenverkeer via Edifact en OZIS hier problemen van ondervindt. Dit laatste is heel belangrijk omdat de continuïteit van de medische dossiers anders gevaar loopt.

Heeft u nog vragen dan kunt u die per mail stellen, u kunt uw e-mail richten aan belteamedifact@gcasielzoekers.nl
U kunt hieronder de lijst met AGB codes downloaden.


•    AGB codes GC A huisartsen

 

 

 

Over MCA

Menzis COA
Administratie
(MCA) is als
opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.

Lees meer »

 

Regeling Zorg Asielzoekers

Wilt u weten wat er vergoed wordt voor asielzoekers? Download hier de RZA voor 2017.  

 

Direct contact

Hulp of advies nodig?
U kunt op verschillende
manieren contact met
ons opnemen.

Lees meer »

 

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) 

GC A is voor asielzoekers het eerste aanspreekpunt voor medische zorg.  
U kunt hen bereiken via: 
088 - 112 2 112: GC A Praktijklijn
(Voor 'zittend ziekenvervoer'
kies voor optie 3).
Website: www.gcasielzoekers.nl

 

Nieuwsbrief

Klik hier om op de hoogte blijven over de zorg voor asielzoekers.