Belangrijke wijziging mondzorgbeleid 2017

 

Voor 2017 zal er een belangrijke wijziging worden ingevoerd in het zorginkoopbeleid van de mondzorg aan asielzoekers.  Vanaf 1 januari 2017 is het alleen nog mogelijk om zorg aan asielzoekers te declareren, indien u een overeenkomst heeft gesloten met Menzis COA Administratie (MCA). Deze overeenkomst bevat geen leveringsplicht, maar geeft u het recht uw declaraties in te dienen.

Binnen de Regeling Zorg Asielzoekers kan er aanspraak gemaakt worden op zorg in natura. MCA hanteert een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat een beperkt aantal tandartsen een overeenkomst aangeboden zullen krijgen. Indien u zorg levert zonder overeenkomst, worden  deze kosten niet vergoed.

 

Voor de zorg aan asielzoekers in 2017 blijven de volgende voorwaarden van kracht:

-         Er is sprake van pijn- en kauwklachten.

-         De verrichtingen die de pijn- en kauwklachten moeten verhelpen staan vermeld op de noodhulplijst 2017.

-          Elke asielzoeker die zorg nodig heeft op basis van pijn- en kauwklachten kan tot 250,- euro per jaar machtigingsvrij geholpen worden. Indien de afspraak via de praktijklijn gemaakt wordt ontvangt u per 1 januari 2017 direct het op dat moment openstaande bedrag.

-          Voor behandelingen boven de 250 euro die nodig zijn om de pijn- en kauwklachten te verhelpen kan een machtigingsaanvraag worden ingediend.

-          Spoedzorg in avond, nacht en weekenduren wordt altijd gehonoreerd.

-          No show mag in rekening worden gebracht op basis van de gereserveerde tijd in uw praktijk.

-     Asielzoekers onder de 18 jaar hebben recht op hetzelfde pakket aan zorg als Nederlandse jeugdigen, met uitzondering van orthodontie en kroon- en brugwerk.

 

MCA onderzoekt verder de mogelijkheid om eigen tandartsen in te zetten op de COA opvanglocaties. Dit heeft veel voordelen. Een landelijk patiëntendossier, minder vervoerskosten, eenvoudige planning, minder no-show en meer controle op het leveren van noodhulp.  Het is mogelijk dat dit in de loop van 2017 invloed gaat hebben op de zorgvraag aan uw praktijk. Hoewel veel van u de terugloop van mondzorg aan asielzoekers zullen betreuren, komen we hiermee ook tegemoet aan regio’s die de capaciteit niet hebben om deze zorg te leveren en aan praktijken door wie de zorg aan deze doelgroep als te complex wordt ervaren. MCA hoopt in het eerste kwartaal van 2017 duidelijk te krijgen of het inzetten van tandartsen op de COA opvanglocaties op grote schaal tot de mogelijkheden behoort. Uiteraard zult u hierover geïnformeerd worden. 


Wijziging beleid volledige protheses


Met onmiddellijke ingang zal er een wijziging worden ingevoerd in het beleid van de mondzorg aan asielzoekers. Een asielzoeker van 18 jaar of ouder kan in de Regeling Zorg Asielzoekers aanspraak maken op  een volledige en uitneembare prothese voor de boven- of onderkaak. De asielzoeker moet de COL en POL fase zijn doorlopen en woonachtig zijn op een AZC (asielzoekerscentrum) alvorens er een aanvraag gedaan kan worden voor een volledige prothese.

 

MCA heeft deze maatregel ingevoerd, omdat veel protheses worden aangevraagd wanneer asielzoekers net in de procedure zitten. Asielzoekers verhuizen in het begin van hun procedure vaak binnen de verschillende modaliteiten van het COA. Gevolg is dat de protheses die worden aangevraagd niet afgemaakt kunnen worden. Met deze maatregel voorkomen we verspilling van dure zorg en hulpmiddelen. Ook asielzoekers die verblijven in een VBL kunnen geen aanspraak meer maken op een prothese, omdat binnen hun verblijfstermijn het zorgtraject niet afgerond kan worden.

 

 

Over MCA

Menzis COA
Administratie
(MCA) is als
opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.

Lees meer »

 

Regeling Zorg Asielzoekers

Wilt u weten wat er vergoed wordt voor asielzoekers? Download hier de RZA voor 2017.  

 

Direct contact

Hulp of advies nodig?
U kunt op verschillende
manieren contact met
ons opnemen.

Lees meer »

 

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) 

GC A is voor asielzoekers het eerste aanspreekpunt voor medische zorg.  
U kunt hen bereiken via: 
088 - 112 2 112: GC A Praktijklijn
(Voor 'zittend ziekenvervoer'
kies voor optie 3).
Website: www.gcasielzoekers.nl

 

Nieuwsbrief

Klik hier om op de hoogte blijven over de zorg voor asielzoekers.